Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Bezpečnostní třídy

Hlavním parametrem při výběru trezoru je jeho bezpečnost

Úroveň zabezpečení trezoru rozlišujeme na základě bezpečnostních tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna při náročném testu v akreditované laboratoři. Čím vyšší bezpečnostní třídu trezor splňuje, tím bezpečnější je a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat.

Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy v zemích EU vychází v ze dvou norem. Nejvíce je používaná norma EN 1143-1, v poslední době se začíná používat i nová norma EN 14450. V České republice se už jen zřídka používá starší norma ČSN 916012.

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnost trezorů v těch případech, kdy jsou kladeny vyšší požadavky na bezpečnost trezorů. Podle této normy se rozlišuje celkem čtrnáct bezpečnostních tříd.

Norma EN 14450 rozlišuje pouze dvě třídy trezorů, takzvané bezpečnostní stupně S1 a S2.

Norma ČSN 916012 upravuje základní stupeň bezpečnosti trezorů a skříní na zbraně, rozlišuje celkem tři stupně bezpečnosti Z1, Z2 a Z3.

 

bezpečnostní třída trezoru 
podle normy EN 1143-1 

bezpečnostní třída a počet zámků

orientační úložná částka v hotovosti

 certifikace skříň na zbraně

1 zámek třídy A 

až 30 000 

0

1 zámek třídy A

až 200 000

I

1 zámek třídy A

až 300 000 Kč

II

1 zámek třídy A

až 600 000 Kč

III

1 zámek třídy B

až 1 200 000 Kč

IV

2 zámky třídy B

až 2 000 000 Kč

V

2 zámky třídy B

až 3 000 000 Kč

VI

2 zámky třídy C

až 5 000 000 Kč

     

bezpečnostní stupeň trezoru
podle normy EN 14450

bezpečnostní třída a počet zámků

bezpečnostní třída a počet zámků

S1

1 zámek třídy A

do 30 000 Kč

S2

1 zámek třídy A

do 60 000 Kč

     

bezpečnostní třída trezoru 
podle normy ČSN 916012

bezpečnostní třída a počet zámků

orientační úložná částka v hotovosti

Z1

Z2

1 zámek třídy A

do 30 000 Kč

Z3

1 zámek třídy A

do 50 000 Kč

Limity a uvedené částky pro vložení do trezoru jsou orientační a liší se u každé pojišťovny

Výši limitů a požadavky na trezor konzultujte vždy se svou pojišťovnou!

 


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 1143-1

Bezpečnostních tříd je celkem čtrnáct s označením od 0 až XIII. V praxi se používají trezory do úrovně VI., vyšší zařazení je již určeno pouze pro speciální účely. O zařazení trezoru do příslušné kategorie vždy informuje štítek výrobce, který je většinou umístěn na vnitřní straně dveří. Atesty o zařazení trezoru do dané bezpečnostní třídy vystavují pouze certifikované zkušebny. Klasifikace trezorů je shodná v celém území Evropské unie. Dva jakékoli trezory ve stejné třídě by měli být stejně (srovnatelně) odolné.

Při klasifikaci trezorů provádějí zkušebny zkoušky a testy o násilné otevření trezoru.

Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit)

Pro zařazení trezoru do jedné z bezpečnostních tříd je rozhodující čas potřebný ke vloupání a použité nástroje, resp. nářadí. Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit). Čím vyšší je počet jednotek RU, tím vyšší je odpor a ochrana trezoru proti vloupání.

Trezory jsou vždy klasifikovány podle nejnižšího změřeného odporu. Výsledky testů se následně převedou do hodnoty RU.

Při prolomení ochrany trezoru hovoříme o částečném průlomu, když se do trezoru dostaneme například částečnou deformací stěny o rozměru min. 125 cm2 nebo o plném průlomu při otvoru min. 1000 cm2, což se prakticky považuje za vylomení dveří.

Certifikace skříně na zbraně

 • Odporové jednotky – RU (15)

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší třída zámku – A

Bezpečnostní třída 0

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – A

 • Odporové jednotky – RU (30/30)

Bezpečnostní třída I

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – A

 • Odporové jednotky – RU (30/50)

Bezpečnostní třída II

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – A

 • Odporové jednotky –  RU (50/80)

Bezpečnostní třída III

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – B

 • Odporové jednotky –  RU (80/120)

Bezpečnostní třída IV

 • Nejnižší počet zámků – 2

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku –  B

 • Odporové jednotky – RU (120/180)

Bezpečnostní třída V

 • Nejnižší počet zámků – 2

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – B

 • Odporové jednotky – RU (180/270)

Bezpečnostní třída VI 

 • Nejnižší počet zámků – 2

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – C

 • Odporové jednotky – RU (270/400)

Bezpečnostní třída VII

Pro představu, bezpečnostní třída XII musí být vybavena minimálně třemi zámky třídy C anebo dvěma zámky třídy D. Hodnota RU pro částečný průlom je 3000, úplný průlom není možný.

 


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 14450

Norma řeší zatřídění trezorů do dvou bezpečnostních úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje těm modelům trezorů, které z různých důvodů nejsou testovány podle normy EN 1143-1.

Bezpečnostní stupeň S1

 • Nejnižší počet zámků: 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – A

 • Odporové jednotky – RU (10/10)

Bezpečnostní stupeň S2

 • Nejnižší počet zámků: 1

 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku – A

 • Odporové jednotky – RU (10/20)


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy ČSN 916012

Bezpečnost trezorů lze dále posuzovat podle normy ČSN 916012, která je určená pro klasifikaci a zkoušení mobilních trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání.

Bezpečnostní třída Z1

 • Odporové jednotky – RU (10/10)

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší třída zámku – A

Bezpečnostní třída Z2

 • Odporové jednotky – RU (15/20)

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší třída zámku – A

 

Bezpečnostní třída Z3 

 • Odporové jednotky – RU (20/25)

 • Nejnižší počet zámků – 1

 • Nejnižší třída zámku – A